Slider

Zaproszenie – Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Napisane przez: Redaktor

Informacja

Trwają zapisy na wyjazd turystyczno - rekreacyjny do Sandomierza i okolic. W dniu 17 czerwca 2017 r. o godz. 5.00 wyjeżdżamy na wycieczkę dofinansowaną ze środków Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Centrum Pomocy Rodzinie PEFRON.

 

Zapisy do dnia 14 czerwca br. Wpłaty wynoszą 65 zł dla członka naszego stowarzyszenia, a dla dla pozostałych osób 75 zł. Koszt wycieczki obejmuje wydatki za przejazd autokarem, wszystkie potrzebne bilety wstępu i przewodnicy, obiad integracyjny, ubezpieczenie NNW, napoje chłodzące, obsługa turystyczna wycieczki.

 

Zapisy u Skarbnika Grażyny Głuc, tel.790 518 834.

 

Zapraszamy!

Napisane przez: Redaktor

Szkolenie 14.06.2017

 

Podegrodzie, dnia 20 maja 2017.

Z A P R O S Z E N I E

 

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 14 czerwca 2017 roku /środa/ o godz 14.00. Tematem szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek będzie: wysiłek Fizyczny w cukrzycy.

 

Prosimy o przybycie, gdyż uzyskają Państwo szczegółowe informacje związane z najbliższą planowaną wycieczką.

 

Zarząd

Napisane przez: Redaktor

Szkolenie 16.05.2017 r.

Podegrodzie, dnia 26 kwietnia 2017.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 16 maja 2017 roku /wtorek/ o godz 14.00. Tematem szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek będzie: suplementy diety w leczeniu cukrzycy, rola witamin i innych medykamentów wspomagających układ kostno-stawowy.

 

Prosimy o przybycie, na spotkaniu będzie można otrzymać nieodpłatnie glukometry.

 

Zarząd

Napisane przez: Redaktor

Szkolenie 19.04.2017 r.

Podegrodzie, dnia 28 marca 2017 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w GOK Podegrodzie w dniu 19 kwietnia /środa/ 2017 r. o godz 14.00. Tematem szkolenia prowadzonego przez dr diabetolog Beatę Stąporek będzie: smog, a zdrowie oraz rola w organizmie człowieka witaminy D3 i K2.

 

Prosimy o niezawodne przybycie.

Za Zarząd - prezes

Napisane przez: Redaktor

Informacja

Podegrodzie, 14 marca 2017 r.

Informacja

   W miesiącu styczniu złożono do Gminy Podegrodzie oferty na realizację zadań publicznych na 2017 rok w ilości 5 ofert. Wszystkie oferty zgłoszone w ramach otwartego konkursu, zostały przez Komisję pozytywnie rozpatrzone. Dnia 07 marca br. pomiędzy Gminą Podegrodzie, a Zarządem Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków nastąpiło podpisanie następujących umów:

1. „Ćwicz na zdrowie”, kontynuacja zajęć fitness dla kobiet 50+, dofinansowanie w kwocie 1000 złotych.

2. „Żyjmy bez nałogów”, wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Ojcowskiego Parku Narodowego, kwota dofinansowania 1200 złotych.

3. „Senior daje radę” to przejazd Kolejką Bieszczadzką i inne atrakcje, dofinansowanie 1500 złotych.

4. „Uczmy się żyć zdrowiej”, uroczystości Światowego Dnia Walki z Cukrzyca i Dnia Seniora oraz szkolenia. Dofinansowano kwotą 3000 złotych.

5. „Poznajmy zabytki z czasów naszych przodków” to zwiedzanie najbliższych okolic: zamku Tropszyn, Rożnowa i Tropia, dofinansowanie w wysokości 700 złotych.
Zadania będą realizowane sukcesywnie do końca bieżącego roku. O terminach wycieczek, spotkań okolicznościowych i szkoleń będziemy informować na zebraniach, stronie http://rsdpodegrodzie.pl oraz telefonicznie. 

Za Zarząd: Maria Rostocka

Napisane przez: Redaktor

Zaproszenie na Walne Zebranie

Podegrodzie, dnia 06 marca 2017 r.

Członkowie Regionalnego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu

Z A P R O S Z E N I E
na Walne Zebranie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Podegrodziu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 21 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie GOK w Podegrodziu. Drugi termin zebrania ustala się na godz. 14.30 tego samego dnia.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, główna sala

Godzina: 14.30 (I termin), godz. 15.00 (II termin).

Porządek obrad:
Szkolenie - dr Beata Stąporek

1. Otwarcie obrad - przywitanie zgromadzonych.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2016:
·przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
· przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań,
· dyskusja,
· podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
· przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
· dyskusja
· podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja - wolne wnioski, podjęcie ewentualnych uchwał.
7. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu 38 ust. 1 i 2. - w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu pod warunkiem, iż możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Uchwała o uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej o członka komisji przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwalenie lub zmiana statutu może nastąpić przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania z zachowaniem kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

Załącznik: projekt uchwały

Za zarząd Prezes

Napisane przez: Redaktor

1% podatku za 2016 dla Stowarzyszenia

Pomóż chorym na cukrzycę, niepełnosprawnym, samotnym.

Zgłoś do Urzędu Skarbowego 1% podatku na konto

Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

nr. konta: 06 8814 0003 2001 0000 3708 0001

Numer KRS 0000303784

NIP 7343310198

Regon 120704981

Twoje ciężko zarobione pieniądze uratują:

Wzrok- przed utratą

Nogi- przed amputacją

Serce- przed zawałem

Umiemy lepiej wykorzystać Twoje pieniądze niż urzędnicy

Zaufaj Nam